حدود اختیارات قاضی در مراجعه به منابع فقهی در امور کیفری
45 بازدید
محل نشر: علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز » پاییز 1380 - شماره 33 »10 صفحه
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی